بارون

چه زیبا و چه با شکوه می بارد و  چقدر با دیدنش می توان شکوه و عظمت خدا را لمس کرد. باران را می گویم باران که زیباترین رحمت الهی  است  دخترک نازم الان که می نویسم  بعد از مدتی ، باران بهاری با شدت می بارد و چقدر دوست دارم که همچنان ببارد تا زودتر بیام دنبالت که با بابایی هر سه بریم و زیر بارون قدم بزنیم.

نایت اسکین

 

 

نایت اسکین

/ 0 نظر / 4 بازدید