تعهد

زهرا جان همیشه در مورد خوبیهای فراوانت شنیده ام اما نتوانسته ام  زهرا  گونه زندگی  کنم چون زهرا گونه زندگی کردن کاری است مشکل ، زهرا زیستان صبری خدایی میخواهد دلی پر از مهر  و محبت الهی می خواهد اما هر چه باشد تو  را الگوی خود قرار می دهم شاید بتوانم خاک پایت شوم.فرزندم را اگر خدا بخواهد با نام تو تبرک می کنم و نازنینی چون تو را الگوی راهش قرار می دهم شاید به نوکری ات بپذیری اش. نازنین زهرا

/ 0 نظر / 9 بازدید