تشکر دخی از تیچرای عزیزش

 

i love you teacher edna and scarlet

/ 1 نظر / 39 بازدید

قربونت برم خوشگلم. ممنون که این قدر خوبی مهربونم. خیلی دوست دارم. تیچر ادنا [قلب][ماچ]