سیرک

گلم جمعه 19/10/92 رفتیم بوستان ولایت  تماشای سیرک خلیل عقاب. از دو روز قبل که می دونستی می خواهیم بریم لحظه شماری می کردی برنامه هاشون خیلی جالب بود و حسابی بهمون خوش گذشت آخر سر هم به خلیل عقاب عکس انداختی.

/ 0 نظر / 8 بازدید