اربعین

دیروز 93/09/22 اربعین حسینی بود و تصمیم گرفتیم بریم زیارت شاه عبدالعظیم (شهر ری) . جمعیت زیادی پیاده به سمت حرم می رفتند که ناگهان دخمل گلم به شدت اعتراض میکرد که چرا ما پیاده نمی ریم شماها تنبلید و همیشه با ماشین  هستید خلاصه ما رو مجبور کردی پارک کنیم و سه کیلومتر تا حرم  پیاده بریم. خیلی شلوغ بود توی راه خسته شده بودی اما چون قول داده بودی بغل نشی به قولت عمل کردی . تا عصر بیرون بودیم .خیلی خوب بود و حسابی برامون تنوع بود. شب هم توی خونه یه عالمه تکلیف پیش دبستانی داشتی که نشستیم انجامشون دادیم . الهی فدات شم . حسابی با سواد شدی و هر جا نوشته ای می بینی خیلی سعی داری که بخونی برامون و موفق هم میشی. عاشقتم دخترک نازم.

/ 0 نظر / 31 بازدید