پینوکیو

کمی دروغ بگو پینیکیو......

دروغ های تو قابل تحمل ترند....

به خاطر کودکی بود و شیطنت...

به خاطر این بود که دنیای آدمها را تجربه نکرده بودی،

که ببینی یک دروغ چه ها میکند....

اینجا آدمها دروغشان به بهای یک زندگی تمام میشود

به بهای یک دل شکستن...

اینجا دروغ ها باعث مرگ عشق و اعتماد میشود...

اینجا ادمها دروغ های شاخ دار میگویند

بعد دماغ دراز خود را جراحی پلاستیک میکنند...

/ 0 نظر / 5 بازدید