متن ارسالی داداش گلیم

دایی حسین یه متن زیبا از خودش برایم ارسال کرده که واقعا ازش ممنونم . گفتم تو این پست بذارم تا همیشه به یادگار بمونه ازش ممنونم.

خواهرم: استواری کوه را همواره با محبت ها و دلسوزیهایت که در قلبم جاری ساختی میشناسم, محبت های بیکرانت را گر بگذرد سالها,هیچ گاه زیاد نخواهم بردو عاشقانه ترین لحظه های زندگی ام را با احساسی سرشار از عشق به پایت میریزم.

/ 0 نظر / 8 بازدید